U nizu svojih aktivnosti članstvo lovačkog društva Borovo održalo je prvu školicu u prirodi. Nakon dve škole u prirodi prilagođene za osnovnoškolce ovo je prva školica prilagođena deci predškolskog uzrasta.

Ova školica održana je 21.10.2022. u prostorijama lovačkog doma gde su ugošćene dve grupe dečijeg vrtića Zlatokosa iz Borova, 37 mališana u pratnji 4 vaspitača i direktorice Radmile Latas.

U realizaciji ovog programa svoj doprinos su dali i predavači koji su u edukativnom delu približili mališanima važnost prirode,biljnog i životinjskog sveta, zaštitu i bezbednost te ukazali na prevencije koje su moguće u prirodi, svako u svom domenu.

Pažnju ovih mališana su dobili predavači iz Hrvatskih Šuma-šumarije Vukovarske, PP Vukovar,Županijskog lovačkog saveza VSŽ, i dva predavača iz našeg lovačkog društva bez kojih bi realizacija ovog programa bila teška, a ovim putem im se najiskrenije zahvaljujemo na svemu.

Nakon edukativnog dela usledilo je puštanje fazana u lovište, sadnja šest sadnica (od čega su bile 2 sadnice jabuke, 2 drenjka i 2žira), mali obilazak terena te podela paketića i majci za sve učesnike.