Financijski izvještaj za 2016. godinu nalazi se u datotekama:

Završni račun za 2016. godinu

Biljeske uz zavrsni račun za 2016. godinu