Financijski izvještaj za 2018. godinu nalazi se u datotekama:

Završni račun za 2018. godinu

Biljeske uz zavrsni račun za 2018. godinu