Financijski izvještaj LD "Borovo" Borovo za 2019. godinu:

Završni račun za 2019. godinu