L.D. Borovo novu lovnu sezonu započelo je uobičajeno s radnim akcijama od 1.3.2021.
 
 
 
 
 
 
 
U početku radnih aktivnosti poslovi su bili bazirani na izradi lovno tehničkih i lovno gospodarskih objekata.
Što je ove godine bilo i sufinansirano od strane Vukovarsko-srijemske županije.
U okviru mere 4 projekta za podpomoć u izgradnji novih lovno tehničkih i lovno gospodarskih objekata lovačkim društvima naše županije.
Društvo je uspešno izgradilo tri hranilišta za visoku divljač i tri visoke čeke.
 
 
 
 
 
 
 S posebnom pažnjom lovci su radili na izgradnji čeke namenjene za pucanje na lovačkoj streljani,
kao i dodatnim pomoćnim objektima na lovačkom strelištu.
Sve to je napravljeno kako bi se što bolje društvo moglo predstavit na dva takmičenja u lovnom streljaštvu povodom 100 godišnjice postojanja L.D. Borova.
Prvo takmičenje bilo je u 6 mesecu u disciplini lovački karabin a drugo u disciplini trap u 9 mesecu.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalji sa karabinskog takmičenja povodom 100 godišnjice postojanja društva.
Takmičenju se odazvalo 11 ekipa.
Prvi su bili Lovci iz Bijelog Brda
drugi Šag Nard
i treci lovci iz Vere.
 
U 9 mesecu održano je trap pucanje na kojem je bilo 7 ekipa.
Poredak prva tri mesta je bio:
1. mesto Ostrovo
2. mesto Borovo 1
3. mesto Bobota
 
 
 
 

 
Tokom školskog raspusta u saradnji sa DVD Borovom
L.D. Borovo ugostilo je decu kako bi im u vidu kratke edukacije predstavilo osnovne pojmove o lovstvu.
Tom prilikom podeljene su i majice s logotipom L.D. Borova povodom 100 godina postojanja društva.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Slike od ostalih radova iako su redovne radne akcije već završene. 
Društvo je nastavilo svoj rad na uređenju prostora
oko lovačkog doma izgradnjom pečenjare i drugih popratnih objekata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glavni deo posla u ovoj lovnoj sezoni pored redovnih aktivnosti
bio je svakako cilj da se obnovi lovački dom.
Obnova doma je sufinancirana u okviru Vukovarsko-srijemske županije pod mjerom 6  a odnosi se na obnovu lovačkih domova za lovačka društva unutar županije.
Poslovi su okončani prema očekivanjima i to prije otvorenja lovne sezone na sitnu plemenitu divljač.